Delprojekt 2. Among Gods, Warriors and Húsfreyjur- Unlocking the Uppåkra Iron Age Community

"Among Gods, Warriors and Húsfreyjur" tar sig an den ihärdiga och orubbliga bosättning som fanns etablerad på platsen från århundradet före Kristi födelse. Ett varierat antal dynastier gjorde maktanspråk och utnyttjade ryktet, ritualerna och rikedomarna under århundradena. Vi känner idag inte namnen på de släkter som dominerade höjden. Däremot kan vi sluta oss till att det bör ha varit en kamp mellan likvärdiga maktgrupperingar som sett den som viktig för att berättiga sina anspråk.

Projekt nummer två som gruppen för Uppåkraforskning driver siktar på att fortsätta forskningen på de rika föremål som hittats vid metalldetekteringar och utgrävningar.

Uppåkra i Lund. Relationen i storlek mellan järnålderns bosättning i Uppåkra och det medeltida Lund.
Järnålderns och medeltidens Uppåkra. Den medeltida byns tofter ligger norr om kyrkan.
Landskapet under tidig medeltid, Uppåkra - Lund - Lomma.
Den agrara domänen Uppåkra mellan Höje- och Sege åar. Punkterna visar de torp-bebyggelser som ingick i domänen. Förslag av Johan Callmer.
Sidansvarig: mats.roslundark.luse | 2021-04-09