lu.se

Uppåkra – ett skånskt järnålderscentrum med europeisk kontaktyta

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

The Persistent Peers- Syfte och strategi

De omfattande och djupa kulturlagren i Uppåkra är en utmaning för arkeologin. Mängden byggnader, funktionella anläggningar, artefakter och ekofakter är rikliga och starka källor. Samtidigt är omfattningen så stor att en genomtänkt forskningsstrategi måste vara vägledande för undersökningarna.

 

Gruppen för Uppåkraforskning har valt att arbeta på två sätt för att kunna fortsätta vinna kunskap ur den stora mängden data. Den kontinuerliga satsningen på seminarieundersökningar är den ena. Vi väljer intressanta platser, med utgångspunkt i tidigare undersökningar och geofysiska resultat från Ludwig Boltzmann Institutet i Wien. De kortvariga och begränsade insatserna under tidig hösttermin riktar in sig på ytor i centralplatsens utkant.

 

Den andra satsningen rör ett centralt parti av bebyggelsen, i närheten av tempelbyggnaden. Syftet är att förvärva medel till en större treårig undersökning av den hallbyggnad Vifot hittade 1934. Huset är ett av de större inom ytan, som även berör de stratigrafiska relationerna till såväl templet som de brända hus som stått mellan hallen och templet. Inom denna satsning är osteologiska och paleoekologiska metoder mycket väsentliga. De ger information om Uppåkras regionala kontaktytor och näringsfång.

 

Inom den större satsningen är förbindelser med andra arkeologiska institutioner inom och utom landet av största vikt.

Originaldokumentation av keramik från Vifots undersökning på 1930-talet.