Delprojekt 4. Visualisering och levandegörande av forskning från Uppåkra.

Inom forskargruppen för Uppåkra är medvetenheten hög om förmedlingen av resultaten av satsningarna. Vi utvecklar och prövar därför nya analoga och digitala metoder. I samarbete med forskare vid institutionen för arkeologi och antikens historia sker hela tiden digital dokumentation av grävningarna, 3D-återgivning av anläggningar och analys med hjälp av ny teknik.

Samtidigt med dessa satsningar i fält ansvarar Historiska Museet vid Lunds universitet för utställningar om Uppåkra. På museet kan man se utställningen "Barbaricum- Uppåkra och skånes järnålder" (http://www.luhm.lu.se/).

Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center bedriver förmedlingen på plats i Uppåkra och på skolor i regionen. Stiftelsen är en sammanslutning bestående av Region Skåne, Staffanstorps kommun, Lunds kommun, Lunds stift, Uppåkra församling och Staffanstorps hus AB. Basverksamheten finansieras för närvarande av Region Skåne, Lunds kommun och Staffanstorps kommun med verksamhetsbidrag. Man söker aktivt och får medel från flera fonder och program för projektutveckling.

Sidansvarig: mats.roslundark.luse | 2020-09-28