Uppåkrastudier 1

Ulf Näsman Sydskandinavisk samhällsstruktur i ljuset av merovingisk och anglosaxisk analogi eller i vad är det som centra/platserna är centrala? Johan Callmer Handelsplatser och kustplatser och deras förhållande till lokala politiska system. Ett bidrag till strukturen i den yngre järnålderns samhälle. Bertil Helgesson Vad är centralt? - fenomen och funktion; lokalisering och person. Berta Stjernquist En ordinär järnåldersby i Uppåkras omland. Jan Persson Toftanäs - jämåldersbygd från tiden för Kristi födelse. Joakim Thomasson Dominus terrae Scania. Om den vandrande byn och maktens territorialisering. Lars Larsson Gjort och ogjort i Uppåkra. Birgitta Hårdh Preliminära notiser kring detektorfynden från Uppåkra. Ole Stilborg Hverdagens keramik. Et debatindlaeg i diskussionen om centralpladser i Jemalderen. Anders Andren En centralort utan textbelägg? - Uppåkra som ett historiskt arkeologiskt problem. Charlotte Fabech Kult og Samfund i yngre jernalder - Ravlunda som eksempel. Mats Riddersporre Ravlunda och Uppåkra. Två exempel på försvunna storgårdar? Birgit Arrhenius Bebyggelsestrukturen i det förhistoriska Vendel och järnålderns mångmannagårdar. Lars Lundqvist Centralplatser och centra/områden i Västsverige. Margrethe Watt Bopladser med bevarede kulturlag og deres be tydning for studiet af bosattelsesmönstre og centerdannelser i jernalderen. Eksempler og erfaringer fra Bornholm. Svend Åge Tornbjerg Toftegård- en fundrig gård fra sen jernalder og vikingetid. Lars Jörgensen En storgård fra vikingetid ved Tissö, Sjaelland- enforelöbig praesentation. Henrik Thrane Overvejelser af kultindholdet i Gudmes bebyggelse. Dietrich Meier Die wikingerzeitliche Siedlung mit zugehörigem Gräberfeld von Kosel-Ost. Ein Beispiel aus dem Umland von Hedeby. Mats Widgren Kulturgeografernas bönder och arkeologernas guld - finns det någon väg till en syntes? Stefan Brink Land, bygd, distrikt och centralort i Sydsverige. Några bebyggelsehistoriska nedslag.

Centrala platser - Centrala frågor. Samhällsstrukturen under järnåldern.

Sidansvarig: mats.roslundark.luse | 2016-10-10