lu.se

Uppåkra – ett skånskt järnålderscentrum med europeisk kontaktyta

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Uppåkrastudier 11

Berta Stjernquist

On Fibulae from the Early Iron Age found at Uppåkra.

 

Berta Stjernquist

Uppåkra Glass from Excavations 2000-2007.

 

Annette Frølich

Lægekunst i Uppåkra.

 

Bertil Helgesson

Krigarna från Uppåkra – 1 000 år i järnålderssamhällets tjänst.

 

Martin Rundkvist

Domed oblong brooches of Vendel Period Scandinavia. Ørsnes types N & O and similar brooches, including transitional types surviving into the Early Viking Period.

 

Erika Rosengren

Miniatyren – ingen småsak. En presentation av en alternativ tolkning till vapen- och redskapsminiatyrer i Uppåkra.

 

Jerry Rosengren

Uppåkras ansikte. En komparativ kontextuell analys av Uppåkras maskbilder.

 

Michael Neiss

Ett barockt borrehuvud från Uppåkra.

 

Birgitta Hårdh

Viking Age Uppåkra.

från romartida skalpell till senvikingatida urnesspänne. nya materialstudier från Uppåkra.