Uppåkrastudier 11

Berta Stjernquist On Fibulae from the Early Iron Age found at Uppåkra. Berta Stjernquist Uppåkra Glass from Excavations 2000-2007. Annette Frølich Lægekunst i Uppåkra. Bertil Helgesson Krigarna från Uppåkra – 1 000 år i järnålderssamhällets tjänst. Martin Rundkvist Domed oblong brooches of Vendel Period Scandinavia. Ørsnes types N & O and similar brooches, including transitional types surviving into the Early Viking Period. Erika Rosengren Miniatyren – ingen småsak. En presentation av en alternativ tolkning till vapen- och redskapsminiatyrer i Uppåkra. Jerry Rosengren Uppåkras ansikte. En komparativ kontextuell analys av Uppåkras maskbilder. Michael Neiss Ett barockt borrehuvud från Uppåkra. Birgitta Hårdh Viking Age Uppåkra.

från romartida skalpell till senvikingatida urnesspänne. nya materialstudier från Uppåkra.

Sidansvarig: mats.roslundark.luse | 2016-10-10