lu.se

Uppåkra – ett skånskt järnålderscentrum med europeisk kontaktyta

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Uppåkrastudier 12

FÖRORD

 

Michaela Helmbrecht

Figures, foils and faces – fragments of a pictorial world. Anthropomorphic images from the Vendel Period and Viking Age found at Uppåkra.

 

Birgitta Hårdh

Uppåkras vendeltida rektangulära fibblor.

 

Iohannes Miaris Sundberg

En praktfull kontinental silverfibula.

 

Lothar Schulte

Fibeln und andere Kleinigkeiten aus dem kaiserzeitlichen Uppåkra.

 

Ola Magnell, Adam Boethius & Johan Thilderqvist

Fest i Uppåkra. En studie av konsumtion och djurhållning baserad på djurben från ceremonihus och vapendeposition.

 

Lars Larsson

Rich women and poor men. Analyses of a cemetery at Önsvala in the hinterland of Uppåkra.

 

T. Douglas Price

Human Mobility at Uppåkra. A Preliminary Report on Isotopic Proveniencing.

 

Karl-Magnus Lenntorp

Ur det förgångna, Uppåkra 2000.

 

Manuel Gabler, Immo Trinks, Wolfgang Neubauer, Erich Nau, Thomas Zitz, Alois Hinterleitner, Håkan Thorén

First large-scale geophysical archaeological prospection at Uppåkra.

 

Maria Åkesson

Vägar kring Uppåkra.

Folk, fä och fynd.