Uppåkrastudier 2

Hanna Dahlström Skärvor från Uppåkra. En analys av ett keramik material. Emma Ramstedt Keramikmaterialet från Hötofta 18:3 - spåren efter en "vanlig" boplats från romersk järnålder. Hanna Dahlström och Emma Ramstedt Uppåkras och Hötoftas keramik. En jämförelse av två keramikmaterial. Erika Räf och Ole Stilborg En enstaka skärva och ett helt hantverk! Jonas Paulsson Metalldetektering och Uppåkra. Att förhålla sig till ett detektormaterial. Andre Branca, Bertil Helgesson, Birgitta Hårdh och Mimmi Tegner Detektorfunna föremål från järnåldern. Översikt av materialet vid årsskiftet 1998/1999. Berta Stjernquist Glass from Uppåkra: A Preliminary Study of Finds and Problems. Ulla Silvegren Mynten från Uppåkra. Johanna Bergqvist Spår av religion i Uppåkra under 1000 år. Birgitta Hårdh Offerfynd på Uppåkraboplatsen? Birgit Arrhenius De likarmade spännena från Vendeltid funna på Uppåkraboplatsen. Birgitta Hårdh Näbbfibulan - ett vendeltida vardagsspänne. Andre Branca Fågelfibulor - en exklusiv grupp. Margrethe Watt Guldgubber og patricer til guldgubber fra Uppåkra. Bertil Helgesson HELGE- ett spår av en tidig kristen mission i Uppåkra? Johan Callmer Vikingatidens likarmade spännen. Torsten Capelle Zwei wikingische Modeln aus Stora Uppåkra. Mimmi Tegner Uppåkra under sen vikingatid. Ingrid Gustin Vikter och varuutbyte i Uppåkra. Järn Staecker Das Enkolpion von Stora Uppåkra. Mats Anglert och John Huttu Det medeltida Uppåkra och detektorfynden.
skulptur av ett djur

Fynden i centrum. Keramik, glas och metall från Uppåkra.

Sidansvarig: mats.roslundark.luse | 2020-09-28