lu.se

Uppåkra – ett skånskt järnålderscentrum med europeisk kontaktyta

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Uppåkrastudier 2

Hanna Dahlström

Skärvor från Uppåkra. En analys av ett keramik material.

 

Emma Ramstedt

Keramikmaterialet från Hötofta 18:3 - spåren efter en "vanlig" boplats från romersk järnålder.

 

Hanna Dahlström och Emma Ramstedt

Uppåkras och Hötoftas keramik. En jämförelse av två keramikmaterial.

 

Erika Räf och Ole Stilborg

En enstaka skärva och ett helt hantverk!

 

Jonas Paulsson

Metalldetektering och Uppåkra. Att förhålla sig till ett detektormaterial.

 

Andre Branca, Bertil Helgesson, Birgitta Hårdh och Mimmi Tegner

Detektorfunna föremål från järnåldern. Översikt av materialet vid årsskiftet 1998/1999.

 

Berta Stjernquist

Glass from Uppåkra: A Preliminary Study of Finds and Problems.

 

Ulla Silvegren

Mynten från Uppåkra.

 

Johanna Bergqvist

Spår av religion i Uppåkra under 1000 år.

 

Birgitta Hårdh

Offerfynd på Uppåkraboplatsen?

 

Birgit Arrhenius

De likarmade spännena från Vendeltid funna på Uppåkraboplatsen.

 

Birgitta Hårdh

Näbbfibulan - ett vendeltida vardagsspänne.

 

Andre Branca

Fågelfibulor - en exklusiv grupp.

 

Margrethe Watt

Guldgubber og patricer til guldgubber fra Uppåkra.

 

Bertil Helgesson

HELGE- ett spår av en tidig kristen mission i Uppåkra?

 

Johan Callmer

Vikingatidens likarmade spännen.

 

Torsten Capelle

Zwei wikingische Modeln aus Stora Uppåkra.

 

Mimmi Tegner

Uppåkra under sen vikingatid.

 

Ingrid Gustin

Vikter och varuutbyte i Uppåkra.

 

Järn Staecker

Das Enkolpion von Stora Uppåkra.

 

Mats Anglert och John Huttu

Det medeltida Uppåkra och detektorfynden.

Fynden i centrum. Keramik, glas och metall från Uppåkra.