Uppåkrastudier 3

Berta Stjernquist Offerplatsen och samhällsstrukturen. Carolina Stolt Fragment av en svunnen föreställningsvärld. Kajsa Branca Människor och samhälle under romersk järnålder belysta av sydvästskånska gravfynd. Sara Engblom En studie av gravkeramiken under romersk järnålder och folkvandringstid Maud Cecilia Andersson Om problemet att lokalisera hallar Therese Nilsson Kontaktmönster i Skåne under yngre järnålder Maud Cecilia Andersson, Kajsa Branca, Sara Engblom, Therese Nilsson & Carolina Stolt Västra Skåne en dynamisk region - Samhällsstruktur och kontinuitet under järnåldern. Johan Callmer Extinguished solar systems and black holes: traces of estates in the Scandinavian Late Iron Age. Bertil Helgesson & Berta Stjernquist Fibulor från äldre järnålder på Uppåkraboplatsen. Maria Lindell Kammakeri från äldre järnåldern på Uppåkraboplatsen. Morten Axboe En C-brakteat fra Uppåkra. Bente Magnus Relieffspenner fra Uppåkra og andre funnsteder i Skåne. Birgitta Hårdh Produktion och spridning. Näbbfibulor i Skåne. Bertil Helgesson Flera spår av tidig kristen mission i Uppåkra. Torsten Capelle Drei Karolinger. !ben Skibsted Klæsøe Trefligede sprender fra Uppåkra. Malin Svensson Gyllene bronser - en komparativ kontextuell analys av Uppakras vikingatida förgyllda bronssmycken. Lars Salminen & Conny Johansson Herven Bronshantverket i brytningstid - exemplet Lund.

Uppåkra. Centrum och sammanhang.

Sidansvarig: mats.roslundark.luse | 2016-10-10