lu.se

Uppåkra – ett skånskt järnålderscentrum med europeisk kontaktyta

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Uppåkrastudier 3

Berta Stjernquist

Offerplatsen och samhällsstrukturen.

 

Carolina Stolt

Fragment av en svunnen föreställningsvärld.

 

Kajsa Branca

Människor och samhälle under romersk järnålder belysta av sydvästskånska gravfynd.

 

Sara Engblom

En studie av gravkeramiken under romersk järnålder och folkvandringstid

 

Maud Cecilia Andersson

Om problemet att lokalisera hallar

 

Therese Nilsson

Kontaktmönster i Skåne under yngre järnålder

 

Maud Cecilia Andersson, Kajsa Branca, Sara Engblom, Therese Nilsson & Carolina Stolt

Västra Skåne en dynamisk region - Samhällsstruktur och kontinuitet under järnåldern.

 

Johan Callmer

Extinguished solar systems and black holes: traces of estates in the Scandinavian Late Iron Age.

 

Bertil Helgesson & Berta Stjernquist

Fibulor från äldre järnålder på Uppåkraboplatsen.

 

Maria Lindell

Kammakeri från äldre järnåldern på Uppåkraboplatsen.

 

Morten Axboe

En C-brakteat fra Uppåkra.

 

Bente Magnus

Relieffspenner fra Uppåkra og andre funnsteder i Skåne.

 

Birgitta Hårdh

Produktion och spridning. Näbbfibulor i Skåne.

 

Bertil Helgesson

Flera spår av tidig kristen mission i Uppåkra.

 

Torsten Capelle

Drei Karolinger.

 

!ben Skibsted Klæsøe

Trefligede sprender fra Uppåkra.

 

Malin Svensson

Gyllene bronser - en komparativ kontextuell analys av Uppakras vikingatida förgyllda bronssmycken.

 

Lars Salminen & Conny Johansson Herven

Bronshantverket i brytningstid - exemplet Lund.

Uppåkra. Centrum och sammanhang.