lu.se

Uppåkra – ett skånskt järnålderscentrum med europeisk kontaktyta

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Uppåkrastudier 4

Maria Lindell

Utgrävningar i Uppåkra – en översiktlig beskrivning av de inledande utgrävningarna utförda under åren 1996-1998.

 

Mats Anglert & Petter Jansson

Kyrkplatsen i Uppåkra – undersökningarna 1997–1999.

 

Susanne Lorra, Stefan Kroll & Dirk Thomsen

Geophysical Investigations at the Uppåkra Site (Sweden).

 

Torleif Dahlin

Resistivity survey at Stora Uppåkra, Sweden.

 

Emily Mercer & Armin Schmidt

A magnetometer survey of an Iron Age settlement site at Uppåkra, Skåne, Sweden.

 

Roberto Grassi

Geofysiska mätningarna vid Uppåkra.

 

Lena Nilsson

Benmaterialet från Uppåkra 98:2 – preliminära resultat.

 

Annica Cardell

Tafonomi, sill, sållning och slump.

 

Mats Regnell

Gård, åker och äng – den centrala platsens triviala bas.

 

Ole Stilborg

Keramiken i centrum. Keramik som indikator på centralplatsstatus.

 

Andrej V. Shamanaev

Reused Pottery Fragments as a Focus of Functional Analysis Life after Death – An Example from Uppåkra.

 

Peter Kresten, Eva Hjärthner-Holdar & Hans Harryson

Metallurgi i Uppåkra: Smältor och halvfabrikat.

 

Marja Erikson

En väg till Uppåkra.

 

Bengt-Åke Samuelsson

Kan gravar spegla vägars ålder och betydelse? Ett exempel från Söderslätt i Skåne.

uppåkra. centrum i analys och rapport.