Uppåkrastudier 4

Maria Lindell Utgrävningar i Uppåkra – en översiktlig beskrivning av de inledande utgrävningarna utförda under åren 1996-1998. Mats Anglert & Petter Jansson Kyrkplatsen i Uppåkra – undersökningarna 1997–1999. Susanne Lorra, Stefan Kroll & Dirk Thomsen Geophysical Investigations at the Uppåkra Site (Sweden). Torleif Dahlin Resistivity survey at Stora Uppåkra, Sweden. Emily Mercer & Armin Schmidt A magnetometer survey of an Iron Age settlement site at Uppåkra, Skåne, Sweden. Roberto Grassi Geofysiska mätningarna vid Uppåkra. Lena Nilsson Benmaterialet från Uppåkra 98:2 – preliminära resultat. Annica Cardell Tafonomi, sill, sållning och slump. Mats Regnell Gård, åker och äng – den centrala platsens triviala bas. Ole Stilborg Keramiken i centrum. Keramik som indikator på centralplatsstatus. Andrej V. Shamanaev Reused Pottery Fragments as a Focus of Functional Analysis Life after Death – An Example from Uppåkra. Peter Kresten, Eva Hjärthner-Holdar & Hans Harryson Metallurgi i Uppåkra: Smältor och halvfabrikat. Marja Erikson En väg till Uppåkra. Bengt-Åke Samuelsson Kan gravar spegla vägars ålder och betydelse? Ett exempel från Söderslätt i Skåne.

uppåkra. centrum i analys och rapport.

Sidansvarig: mats.roslundark.luse | 2016-10-10