Uppåkrastudier 8

Mats Anglert & Joakim Thomasson INLEDNING. Maria Lindell & Joakim Thomasson ”TELL ME MORE”. Om karaktären av kulturlagerkonstruktionen i Uppåkra i jämförande och tematiska perspektiv. Anna Lihammer KUNGEN OCH LANDSKAPET.Funderingar kring förändringar i västra Skåne under sen vikingatid och tidig medeltid. Mats Anglert UPPÅKRA. Bland högar, ortnamn och kyrkor. Lars Jönsson & Torbjörn Brorsson OXIE I SYDVÄSTRA SKÅNE. En plats med centrala funktioner. Anna Lihammer DET CENTRALA LANDSKAPET. Elitära miljöer i östra Blekinge under vikingatiden och den tidiga medeltiden.

Landskapsarkeologi och tidig medeltid.

Sidansvarig: mats.roslundark.luse | 2016-10-10