lu.se

Uppåkra – ett skånskt järnålderscentrum med europeisk kontaktyta

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Uppåkrastudier 8

Mats Anglert & Joakim Thomasson

INLEDNING.

 

Maria Lindell & Joakim Thomasson

”TELL ME MORE”. Om karaktären av kulturlagerkonstruktionen i Uppåkra i jämförande och tematiska perspektiv.

 

Anna Lihammer

KUNGEN OCH LANDSKAPET.Funderingar kring förändringar i västra Skåne under sen vikingatid och tidig medeltid.

 

Mats Anglert

UPPÅKRA. Bland högar, ortnamn och kyrkor.

 

Lars Jönsson & Torbjörn Brorsson

OXIE I SYDVÄSTRA SKÅNE. En plats med centrala funktioner.

 

Anna Lihammer

DET CENTRALA LANDSKAPET. Elitära miljöer i östra Blekinge under vikingatiden och den tidiga medeltiden.

Landskapsarkeologi och tidig medeltid.