Uppåkrastudier 9

INNEHÅLL FÖRORD Lars Larsson Dybäck during the Iron Age. An area with centralizing functions in southernmost Scania in local and regional perspectives. Gerda Cedergren Nålar från Uppåkra – En studie av form, funktion och spridning. Birgitta Hårdh Uppåkra i folkvandringstiden. Morten Axboe og Marie Stoklund En runebrakteat fra Uppåkra. Anders Ödman Tankar kring två ringhandtag från Uppåkra. Martin Rundkvist Snake brooches of south Scandinavia Ørsnes types L1, L2, J and H3 97. Sunhild Kleingärtner Eine pferdegestaltige Fibel aus Uppåkra Stilistische und kulturhistorische Betrachtungen. Ole Stilborg Late Iron Age Metal Craft Ceramics at Uppåkra. Torsten Capelle Fünf Miniaturen. Torsten Capelle Vier Mitteleuropäer. Anne-Sofie Gräslund Drakar i Uppåkra. Birgitta Hårdh Kungligt beslag? – ett huvud i Mammenstil – och ett huvud till. Jens Ulriksen Vikingetidige korsemaljefibler fra Uppåkra. Robert Koch Eine durchbrochene Scheibenfibel mit Kreuz aus Uppåkra bei Lund.

fler fynd i centrum. Materialstudier i och kring uppåkra.

Sidansvarig: mats.roslundark.luse | 2016-10-10