Uppåkrastudier 3

Innehåll

 • Berta Stjernquist, Offerplatsen och samhällsstrukturen.
 • Carolina Stolt, Fragment av en svunnen föreställningsvärld.
 • Kajsa Branca, Människor och samhälle under romersk järnålder belysta av sydvästskånska gravfynd.
 • Sara Engblom, En studie av gravkeramiken under romersk järnålder och folkvandringstid
 • Maud Cecilia Andersson, Om problemet att lokalisera hallar
 • Therese Nilsson, Kontaktmönster i Skåne under yngre järnålder
 • Maud Cecilia Andersson, Kajsa Branca, Sara Engblom, Therese Nilsson & Carolina Stolt, Västra Skåne en dynamisk region - Samhällsstruktur och kontinuitet under järnåldern.
 • Johan Callmer, Extinguished solar systems and black holes: traces of estates in the Scandinavian Late Iron Age.
 • Bertil Helgesson & Berta Stjernquist, Fibulor från äldre järnålder på Uppåkraboplatsen.
 • Maria Lindell, Kammakeri från äldre järnåldern på Uppåkraboplatsen.
 • Morten Axboe, En C-brakteat fra Uppåkra.
 • Bente Magnus, Relieffspenner fra Uppåkra og andre funnsteder i Skåne.
 • Birgitta Hårdh, Produktion och spridning. Näbbfibulor i Skåne. Bertil Helgesson Flera spår av tidig kristen mission i Uppåkra.
 • Torsten Capelle Drei Karolinger. !ben Skibsted Klæsøe Trefligede sprender fra Uppåkra.
 • Malin Svensson, Gyllene bronser - en komparativ kontextuell analys av Uppakras vikingatida förgyllda bronssmycken.
 • Lars Salminen & Conny Johansson, Herven Bronshantverket i brytningstid - exemplet Lund.
titelsida på Uppåkrastudier 3
Sidansvarig: mats.roslundark.luse | 2022-06-10