Seminarieundersökningar

Seminarieundersökningar på kandidat- och masternivå är idag basen för verksamheten i Uppåkra. Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet utbildar studenter i såväl traditionellt analoga som digitala fälttekniker. Undersökningarna genomförs under två till tre veckor i terminsstarten på hösten. Genom samarbete med Uppåkra Arkeologiska Center sker guidade visningar av fältarbetet. På Historiska Museet vid Lunds universitet i Lund visas fynden från tidigare utgrävningar i utställningen ”Barbaricum – Uppåkra och Skånes järnålder”.
Seminarieundersökningarna hösten 2013.
Frilagd ugnskappa under seminarieundersökningarna hösten 2013.
Ugnens inre hårdgörningsyta. Seminarieundersökningarna hösten 2013.
På jakt efter vägen. Höst 2013.
Sidansvarig: mats.roslundark.luse | 2016-10-11