lu.se

Uppåkra – ett skånskt järnålderscentrum med europeisk kontaktyta

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Seminarieundersökningar

Seminarieundersökningar på kandidat- och masternivå är idag basen för verksamheten i Uppåkra. Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet utbildar studenter i såväl traditionellt analoga som digitala fälttekniker. Undersökningarna genomförs under två till tre veckor i terminsstarten på hösten. Genom samarbete med Uppåkra Arkeologiska Center sker guidade visningar av fältarbetet. På Historiska Museet vid Lunds universitet i Lund visas fynden från tidigare utgrävningar i utställningen ”Barbaricum – Uppåkra och Skånes järnålder”.

Dokumentation av grav från yngre stenålder.

Seminarieundersökningarna hösten 2013.

Frilagd ugnskappa under seminarieundersökningarna hösten 2013.

Ugnens inre hårdgörningsyta. Seminarieundersökningarna hösten 2013.

På jakt efter vägen. Höst 2013.