Seminarieundersökningar

Seminarieundersökningar på kandidat- och masternivå är idag basen för verksamheten i Uppåkra. Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet utbildar studenter i såväl traditionellt analoga som digitala fälttekniker. Undersökningarna genomförs under två till tre veckor i terminsstarten på hösten. Genom samarbete med Uppåkra Arkeologiska Center sker guidade visningar under fältarbetets gång.

Seminarieundersökningarna hösten 2013.
Frilagd ugnskappa under seminarieundersökningarna hösten 2013.
Ugnens inre hårdgörningsyta. Seminarieundersökningarna hösten 2013.
På jakt efter vägen. Höst 2013.
Sidansvarig: mats.roslundark.luse | 2022-07-15