lu.se

Uppåkra – ett skånskt järnålderscentrum med europeisk kontaktyta

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Seminarieundersökningar

Seminarieundersökningar på kandidat- och masternivå är idag basen för verksamheten i Uppåkra. Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet utbildar studenter i såväl traditionellt analoga som digitala fälttekniker. Undersökningarna genomförs under två till tre veckor i terminsstarten på hösten. Genom samarbete med Uppåkra Arkeologiska Center sker guidade visningar av fältarbetet. På Historiska Museet vid Lunds universitet i Lund visas fynden från tidigare utgrävningar i utställningen ”Barbaricum – Uppåkra och Skånes järnålder”.