Uppåkrastudier 8

Innehåll

  • Maria Lindell & Joakim Thomasson ”TELL ME MORE”. Om karaktären av kulturlagerkonstruktionen i Uppåkra i jämförande och tematiska perspektiv.
  • Anna Lihammer KUNGEN OCH LANDSKAPET. Funderingar kring förändringar i västra Skåne under sen vikingatid och tidig medeltid.
  • Mats Anglert UPPÅKRA. Bland högar, ortnamn och kyrkor.
  • Lars Jönsson & Torbjörn Brorsson OXIE I SYDVÄSTRA SKÅNE. En plats med centrala funktioner.
  • Anna Lihammer DET CENTRALA LANDSKAPET. Elitära miljöer i östra Blekinge under vikingatiden och den tidiga medeltiden
framsida Uppåkrastudier 8
Sidansvarig: mats.roslundark.luse | 2022-06-10