Forskning

Nyckeln till Uppåkra – digitalisering av ett unikt arkeologiskt kulturarv

Kvalitetssäkra arkeologiskt dokumentationsmaterial, med digital fototeknik dokumentera föremålsfynden från de arkeologiska undersökningarna samt föra samman dessa två till en forskningsdatabas. Riksbankens Jubileumsfonds satsning på Infrastruktur för forskning stödjer projektet "Nyckeln till Uppåkra- digitalisering av ett unikt arkeologiskt kulturarv" med drygt 5 miljoner kronor. Projektet pågår under åren 2015 till 2018.

Hallen på Höjden – dynastiers residens och domän

Fortsatta arkeologiska undersökningar i Uppåkra inom ramen för institutionens årliga seminarieundersökningar. Samtidigt behövs en större instas på den centrala platån inom bosättningen. Projektet "Hallen på Höjden- dynastiers residens och domän" inriktar sig på att undersöka den hallbyggnad som hittats väster om kultbyggnaden i Uppåkra. Hallen skall ses som den ena viktiga byggnaden tillsammans med kulthuset. De båda tillsammans utgör den dualitet som bar upp tankevärlden i de germanska stammarnas gemenskap. De kraftiga kulturlagren skall undersökas med de senaste naturvetenskapliga metoder, som digital dokumentation, mikroforfologisk analys av lagren, synkrotronljus, osteologiska metoder samt paleobotanik. Samtidigt fortsätter samarbetet med Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology i Wien för geofysiska undersökningar och analyser.

Visualisering och levandegörande av forskning från Uppåkra

Visualisering och levandegörande av kunskap och forskning från Uppåkra. Detta är ett museiprojekt med syfte att föra ut resultaten till medborgare och besökare i utställningar på Historiska Museet vid Lunds universitet. Digitala visualiseringstekniker kommer att bli synnerligen viktiga i kommunikationen av kunskap och upplevelser.

Parallellt med undersökningarna i Uppåkra pågår även samarbete med den pedagogiska verksamheten vid Uppåkra Arkeologiska Center.

avlångt grått föremål
Fibula
avlångt mörkt föremål
Fågelfibula
avlångt mörkt föremål vars form påmnner om en fisk
Fiskfibula
grått föremål som föreställer en häst
Hästformat spänne
föremål som består av två romber som sitter ihop
Likarmat spänne
Ett spänne i guld och rött som föreställer två fåglar som är snurrade runt varandra
Dubbelt fågelspänne
Sidansvarig: mats.roslundark.luse | 2022-07-19