Undersökningarna under tidigt 2000-tal. Schaktytor och tempelbyggnaden markerad. Bild; Erika Rosengren.
Templet i Uppåkra. Lergolv och härd från en av faserna.
Sidansvarig: mats.roslundark.luse | 2022-07-14