Augusti 2023

Under juli och augusti månad har vi undersökt hallens långsidor. Lika tydliga som de imponerande stolphålen som burit upp taket är, lika otydliga och svårfångade är väggarnas rännor. I rännorna har väggkonstruktionerna stått. Vi finner sedan tidigare mindre stoplar som fungerat som bärande för väggarna. Dessa kan ha varit gjorda av lerklinat flätverk eller plankor. På andra sydskandinaviska centralplatser har man hittat rester efter kalkkline som lyst vitt på långt håll. Hallarna byggdes för att imponera!

Bland benen dyker ibland mycket spännande fynd upp. Sandra visar upp en björntand som hittats vid södra långväggen. Under järnåldern jagade man de stora rovdjuren björn, lo och varg.  Pälsarna prydde eliten i livet och döden. Vid tidigare grävningar i Hallen har man hittat björnklor. Nu finns också en imponerande huggtand från överkäken av djuret bland fynden. Har man burit den som smycke? Tyvärr är inte den övre delen kvar där ett hål kan ha suttit.

 

Sidansvarig: mats.roslundark.luse | 2023-09-01