Historien bakom Uppåkra

Hur vann man makten under järnåldern? Hur behöll man den? Människorna som levde under järnåldern i Uppåkra några kilometer söder om Lund i Skåne ägde kunskapen om detta. Nu greppar arkeologerna från Lunds universitet spadarna för att gå på djupet med den viktigaste delen av boplatsen. Mellan åren 2022 och 2026 genomförs projektet ”Hallen på höjden – dynastiers residens och domän” tack vare donerade medel. Vi ska undersöka lager på lager efter en mäktig byggnad där härskarnas fattade sina beslut.

Strax intill har ett kulthus grävts fram, där människorna dyrkade gudarna och utövade heliga ritualer under hundratals år. Tillsammans med hallen var de juvelen i kronan för jordagodset. I dessa byggnader möttes man för att knyta nya band och stärka de gamla. Invånarna i Uppåkra vävdes samman av vardagens arbete och den gemensamma kulten.

Endast arkeologin kan ge oss förståelse för dåtidens politiska ambitioner, världsbild och ekonomi. Perspektivet som genomsyrar projektet är spänningen mellan förändring och kontinuitet. Bosättningens långlivade existens har kantats av svårigheter, men man har rest sig igen genom att socialt och ekologiskt anpassa sig till platsens resurser. Denna resiliens är viktig att förklara och förstå. Högt uppe på höjden i landskapet lyste hallen där skiftande dynastier samlade människor under hela järnåldern. Följ med på resan ner genom kulturjorden där järnålderns historia gömmer sig.