Uppåkra – ett skånskt järnålderscentrum med europeisk kontaktyta

Uppåkra strax utanför Lund är Skandinaviens största, fyndrikaste och mest långvariga järnåldersbosättning, befolkad under mer än tusen år, från 100-talet f.Kr. till 1000-talet e.Kr. Platsen fungerade som ett kommersiellt, politiskt och religiöst maktcentrum. Fornlämningen upptar en yta av minst 40 hektar, som motsvarar lika mycket som staden Lunds medeltida stadskärna eller Gamla Stan i Stockholm. Över 28 000 fynd har hittills omhändertagits i Uppåkra, trots att endast 0,1 % av området har undersökts. Lunds universitet bedriver sedan 1996 arkeologiska utgrävningar i Uppåkra. Huvudsaklig verksamhet har byggt på offentliga forskningsmedel och privata donationer. Institutionen för arkeologi och antikens historia bedriver idag huvudsakligen forskningsundersökningar i form av seminariegrävningar på platsen. Denna hemsida samlar kunskaperna och erfarenheterna som de arkeologiska insatserna lett fram till.

Genom de arkeologiska undersökningarna har det tydligt framkommit att platsen är en unik fornlämning med över 2000 års kontinuerlig bosättning. Ur ett skandinaviskt perspektiv är detta extremt ovanligt. Forskning med utgångspunkt i de informationsrika, djupa och till ytan omfattande kulturlagren som finns där gör det möjligt att studera och förstå mänskligt beteende och kultur som en långvarig process från den första bosättningen till nutid. Uppåkra med omkringliggande kulturlandskap ska ses i ett långtidsperspektiv som inkluderar järnålderns bosättning, medeltidens omläggning av centrala funktioner till Lund samt förändringen vid skiftena och fram i nutid. Ett viktigt forskningsfokus är att förstå permanensen hos, förändringen och övergivandet av tidiga centralplatser som en del av urbaniseringsprocessen i Skandinavien.

Uppåkra på Veten-skapens Värld

Just nu & för hemskt länge sedan- pod om Uppåkra

Agraffknapp
Förgylld agraffknapp av silver. Folkvandringstid.
Mynningsfragment Snartemobägare i glas från Folkvandringstid.
Armborstfibula. Yngre romersk järnålder.
Sidansvarig: mats.roslundark.luse | 2022-05-19