Januari 2024

Fredrik Lundgren som ansvarar för vapen inom projektet har studerat en av de lansspetsar som nu konserverats  berättar om fyndet:

"Lansen som dateras till vikingatidens senare del är en vanligt förekommande typ som är känd från flera fyndplatser i östersjöområdet där de hittats i Finland, Estland, Lettland och Ryssland. De förekommer även på andra håll så som i Norge, Danmark och Sverige. I Uppåkra finns ett tjugotal vikingatida lansar som påträffats vid tidigare undersökningar. Av dem utgör mer än hälften samma typ som vi nu hittat utanför hallens nordvästra ingång. De tidigare fynden har gjorts i ett sten- och benlager mellan hallen och kulthuset, i vapendepån norr om hallen samt i en koncentration strax sydöst om hallbyggnaden".
 

Sidansvarig: mats.roslundark.luse | 2024-03-15