Oktober 2022

Direkt från jorden! Ett av de första fynden när vi startade avbaningen för undersökningen var ett mynt. Det visade sig vara en romersk denar i silver, präglad under kejsar Caracalla år 203 e. Kr. På ena sidan hans byst, på den andra en framställning av staden Rom med segergudinnan i högra handen och ett spjut i den andra. Caracalla var vid denna tid en skägglös yngling på 16-17 år. Han var ändå benämnd "Pontifex", överstepräst inom den romerska religionen. Enligt Lennart Lind som vänligt hjälpt oss med myntbestämningen är detta den första denaren av sitt slag funnen i Sverige. Han har bidragit med myntet ovan vår okonserverade denar.

Oktober månad visade sig från sin soliga sida. Äntligen kunde vi gå ut i fält och påbörja undersökningarna! Schaktningen av ytan där flera hallbyggnader ovanpå varandra ska dokumenteras gick bra. Några av fynden ser ni här. Det ser lovande ut för framtiden! En armborstfibula och en korsformad fibula placerar oss i folkvandringstiden. Dirhemen från 800-tal är fragmenterad och inte analyserad av myntexpert. Därför kommer mer information att dras fram om den. Lansspetsen är spännande. Den är en av flera som hittats runt omkring kulthuset och hallen. De ligger lite vid sidan om den stora vapendepån norr om kulthuset.

Sidansvarig: mats.roslundark.luse | 2023-10-03