Vad är ett residens?

Residens kan betyda ”plats att leva på” men anknyter oftast till ett officiellt boende för makthavare. För att utöva sin makt och sitt inflytande behövdes en huvudgård med skiftande funktioner. Ofta avgränsades residenset med staket eller stockar för att skilja ut det från de vanliga gårdarna. Hallbyggnaden och kulthuset var centralt placerade i residenset. Intill dessa låg flera ekonomibyggnader, byggnader att sova i och hantverksbyggnader där dyrbara ting tillverkades. På höjden i Uppåkra låg sannolikt vapenofferdepån norr om kulthuset inom residensets avgränsning, tunet.

Guldfärgad figur
Guldgubbe
Mörkt föremål med gubbe i relief
Guldgubbepatris
Sidansvarig: mats.roslundark.luse | 2022-07-19