Uppåkrastudier 1

Innehåll

 • Ulf Näsman, Sydskandinavisk samhällsstruktur i ljuset av merovingisk och anglosaxisk analogi eller i vad är det som centra/platserna är centrala?
 • Johan Callmer, Handelsplatser och kustplatser och deras förhållande till lokala politiska system. Ett bidrag till strukturen i den yngre järnålderns samhälle.
 • Bertil Helgesson, Vad är centralt? - fenomen och funktion; lokalisering och person.
 • Berta Stjernquist, En ordinär järnåldersby i Uppåkras omland.
 • Jan Persson, Toftanäs - jämåldersbygd från tiden för Kristi födelse.
 • Joakim Thomasson, Dominus terrae Scania. Om den vandrande byn och maktens territorialisering.
 • Lars Larsson, Gjort och ogjort i Uppåkra.
 • Birgitta Hårdh, Preliminära notiser kring detektorfynden från Uppåkra.
 • Ole Stilborg, Hverdagens keramik. Et debatindlaeg i diskussionen om centralpladser i Jemalderen.
 • Anders Andren, En centralort utan textbelägg? - Uppåkra som ett historiskt arkeologiskt problem.
 • Charlotte Fabech, Kult og Samfund i yngre jernalder - Ravlunda som eksempel.
 • Mats Riddersporre Ravlunda och Uppåkra. Två exempel på försvunna storgårdar?
 • Birgit Arrhenius, Bebyggelsestrukturen i det förhistoriska Vendel och järnålderns mångmannagårdar.
 • Lars Lundqvist, Centralplatser och centra/områden i Västsverige.
 • Margrethe Watt, Bopladser med bevarede kulturlag og deres be tydning for studiet af bosattelsesmönstre og centerdannelser i jernalderen. Eksempler og erfaringer fra Bornholm.
 • Svend Åge Tornbjerg, Toftegård- en fundrig gård fra sen jernalder og vikingetid. Lars Jörgensen En storgård fra vikingetid ved Tissö, Sjaelland- enforelöbig praesentation.
 • Henrik Thrane, Overvejelser af kultindholdet i Gudmes bebyggelse.
 • Dietrich Meier, Die wikingerzeitliche Siedlung mit zugehörigem Gräberfeld von Kosel-Ost. Ein Beispiel aus dem Umland von Hedeby.
 • Mats Widgren, Kulturgeografernas bönder och arkeologernas guld - finns det någon väg till en syntes?
 • Stefan Brink, Land, bygd, distrikt och centralort i Sydsverige. Några bebyggelsehistoriska nedslag.
titelsida på Uppåkrastudier 1
Sidansvarig: mats.roslundark.luse | 2023-06-10