Vad är en hall?

Hallen var den viktigaste byggnaden på gården, oftast upphöjd för att beskådas på långt håll. Ibland var hallen istället ett större rum i byggnaden. Där samlades man för gemensamma måltider, fester, berättande och rådslag.  En hall måste ha ett stort rum där detta kunde hända. Ofta finns en stor eldstad för uppvärmning i rummet. När den gamla byggnaden förfallit byggdes en ny hall på samma plats. På så sätt bibehöll man kontinuiteten och kontakten med tidigare generationer. Just anknytningen bakåt i tiden var viktig för maktens berättigande och överflyttning på nya generationer. Därför finner arkeologerna många golvnivåer packade på varandra och omflyttade stolpar. I hallen hittar vi också glasskärvor efter bägare som använts vid festligheterna.

Sidansvarig: mats.roslundark.luse | 2022-07-14