Kommande projekt

Visualisering och levandegörande av forskning från Uppåkra

Inom forskargruppen för Uppåkra är medvetenheten hög om förmedlingen av resultaten av satsningarna. Vi utvecklar och prövar därför nya analoga och digitala metoder. I samarbete med forskare vid institutionen för arkeologi och antikens historia sker hela tiden digital dokumentation av grävningarna, 3D-återgivning av anläggningar och analys med hjälp av ny teknik.

Samtidigt med dessa satsningar i fält ansvarar Historiska Museet vid Lunds universitet för utställningar om Uppåkra. Museet har fått medel till utställningen Uppåkras Skattkammare som skapas åren 2023 till 2026. Där kommer man att kunna se alla fantastiska föremål och historien om Uppåkra.

Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center bedriver förmedlingen på plats i Uppåkra och riktar in sig på skolor i regionen. "Sparbanken Skånes Arkeologiskola" har tagit emot många av framtidens arkeologer.

Karta med undersökningsschakten från åren 2001-2004
Karta med undersökningsschakten från åren 2001-2004 i rött. Kulthuset syns i gult. Bebyggelsen ligger på de högsta punkterna i terrängen, här visat i vitt. Skala 1:5 000. Karta och analys av Sjoerd van Riel.
Sidansvarig: mats.roslundark.luse | 2022-07-13