Vad var Uppåkra?

Var det en stad som legat där uppe på höjden? Var det en kung med sitt hov som suttit här? Uppåkra framträder under järnåldern som en stor lantlig huvudgård med religiös funktion för ett stort omland, ett jordagods. Runt härskarsätet med sitt kulthus samlades krigarföljet hirden och deras gårdar, bönder, hantverkare och ofria. En plats som Uppåkra hade sina rötter i jordbruk och boskapsskötsel. Dessa var näringar som skapade rikedomarna som makten byggde på. Maktens uttryck och de religiösa riterna skiftade under de tusen år platsen var slättens centrum. Nya utgrävningar visar att Uppåkra hade vanliga bondgårdar runt residenset, men hyste också zoner med bebyggelse där olika funktioner var inriktade på matlagning eller hantverk.

Så istället för att se Uppåkra under järnåldern som en stad kan man jämföra med ett skånskt slott under medeltid och renässans. I centrum låg slottsbyggnaden med nära intill liggande kapell och de viktigaste ekonomibyggnaderna. Runt om detta residens fanns gårdar med bönder och daglönare. Järnålderns krigarfölje var ersatt med soldater eftersom riket stod för den militära makten.

mörkt avlångt föremål
Näbbformad fibula
föremål som förestället ett grått ansikte med spetsig haka
Järnåldersansikte
Rund mörkgrå kula med gravyr
Kulvikt vikingatid
Sidansvarig: mats.roslundark.luse | 2022-07-19