Uppåkrastudier 12

Innehåll

  • Michaela Helmbrecht Figures, foils and faces – fragments of a pictorial world. Anthropomorphic images from the Vendel Period and Viking Age found at Uppåkra.
  • Birgitta Hårdh Uppåkras vendeltida rektangulära fibblor.
  • Iohannes Miaris Sundberg En praktfull kontinental silverfibula.
  • Lothar Schulte Fibeln und andere Kleinigkeiten aus dem kaiserzeitlichen Uppåkra.
  • Ola Magnell, Adam Boethius & Johan Thilderqvist Fest i Uppåkra. En studie av konsumtion och djurhållning baserad på djurben från ceremonihus och vapendeposition.
  • Lars Larsson Rich women and poor men. Analyses of a cemetery at Önsvala in the hinterland of Uppåkra.
  • T. Douglas Price Human Mobility at Uppåkra. A Preliminary Report on Isotopic Proveniencing.
  • Karl-Magnus Lenntorp Ur det förgångna, Uppåkra 2000.
  • Manuel Gabler, Immo Trinks, Wolfgang Neubauer, Erich Nau, Thomas Zitz, Alois Hinterleitner, Håkan Thorén First large-scale geophysical archaeological prospection at Uppåkra.
  • Maria Åkesson Vägar kring Uppåkra
framsida Uppåkrastudier 12
Sidansvarig: mats.roslundark.luse | 2022-06-10