April 2024

Under april månad har arbetet i fält dragit igång. Vi undersöker hallens långsidor där ett flertal rännor med stolpar skvallrar om hur järnålderns människor byggde sina hus. I ytans västra del finns två stoplhål med fyllning kvar. Dessa är mycket viktiga för hallens vendeltida historia som inte är så tydlig. Det beror på att mycket av lagren från denna tid är portplöjda.

Solen värmer äntligen vilket är behagligt för dem som vattensållar kulturjorden. Ur sållet tittar spännande fynd fram. Elin Arin från institutionen för arkeologi och antikens historia som praktiserat inom projektet har hittat några intressanta skärvor keramik. De är funna i stolphålet Håkan och Elin undersöker. Enligt Thomas Eriksson vid Historiska Museet i Stockholm är nätmönster av det där slaget på kärlkroppen mycket ovanligt under perioden 200-700 e Kr. Han menar att den lite utslätade och slarviga stämpeldekoren och även slarviga nätmönstret är typisk för vendeltid, eller möjligen tidig vikingatid. Stämplarna i horisontella och vertikala rader tyder också på att det kan vara ett vendeltida kärl. Gravkärl som kommer från folkvandringstid i Uppåkratrakten som han har forskat på är betydligt bättre utförda i dekoren. Vi är tacksamma för den expertis Thomas lånar ut för att avslöja Uppåkras spännande förflutna!

Andra finfynd som dykt upp är dekorerad keramik från sen romersk järnålder eller forlkvandringstid (ca 200-550 e. Kr.). En skimrande bärnstenspärla lyser upp i solen.

Izabelle Ljungdahl är också student på praktik hos oss i hallen. Hennes specialitet är osteologi. Insatsen som hon gjort under veckorna i fält med analys av benen har gett vår osteolog Sandra en bra partner att diskutera tolkningarna med. 

 

 

Sidansvarig: mats.roslundark.luse | 2024-05-22