April 2023

Lagernivåer med brända horisonter och lergolv.
Lagernivåer med brända horisonter och lergolv.
Långhärd i hallen
Långhärd i hallen .
Julius dokumenterar stenarna vid södra långsidans ingång.
Julius dokumenterar stenarna vid södra långsidans ingång.
Annika och Sandra tömmer äldre schakt.
Annika och Sandra tömmer äldre schakt.

Nu har vi kontakt med järnåldern på riktigt! Dateringarna genom C14-metoden kommer att dröja lite, men vi antar att vi befinner oss i ett hus från folkvandringstid- vendeltid (c. 400- 700-tal). Man ser tydligt groparna efter de mäktiga stolparna som burit upp hallens tak. Några brandgula mindre ytor på leran kan vara rester efter eldstäder. 

En rödhake har blivit vår trogna följeslagare. ”Robin” är med varje dag och följer grävandet med stort intresse.
 

Sidansvarig: mats.roslundark.luse | 2023-06-13