Vad är en domän?

En domän är ett gods eller jordegendom underställt en dominus, ”Herre”. Begreppet används i medeltida sammanhang som den jord kungen rådde över. Man kan också använda begreppet för en allmän härskares jordegendom, där underställda bönder odlade och höll boskap. Vi vet idag inte hur långt egendomarna till residenset i Uppåkra sträckte sig. Eftersom det krävdes mängder med mat för att hålla ett krigarfölje, samla på sig ett överskott av näring och kunna hålla storslagna fester bör området ha varit omfattande. Till avkastningen från den egna odlingen kom gåvor och tributer från underlydande bönder och krigare utanför domänen.

Gammal karta i beige
Skånekarta över Torna härad på 1700-talet
Sidansvarig: mats.roslundark.luse | 2022-07-19