Juli 2023

De senaste dagarna har vi undersökt hallens södra långsida med rännor och stolphål. Bland ben och keramikskärvor dök två vackra glasskärvor upp. Det kan röra sig om samma bägare, men flera liknande har tagits upp ur jorden under tidigare grävningar i hallen. Amanda Sjöbeck som ansvarar för glasfynden menar att flera av dem verkar vara eldpåverkade och att de har ganska påtaglig tjocklek. Kärlen kan ha varit försedda med fot eller varit utan sådan.

De är troligen av östromerskt ursprung och dateras till sent 300- tidigt 400-tal. Glasbägarna har samma ursprung som den slipade glasskålen med blå dekor från kulthuset; området väster och norr om Svarta Havet, i dagens Rumänien, Moldavien, Ukraina. 

Det finns en liknande bägare från lundatrakten som Kent Andersson skriver om i boken ”Glas. Från romare till vikingar” på sidan 62-63 (LUHM 10629). Han menar att den troligen är från en glashytta i trakten av Svarta Havet, daterad till sent 300- tidigt 400-tal. 

Det finns andra liknande bägare i Sverige. En av de två bägarna funna vid det folkvandringstida gravfältet i Högom, Medelpad har samma stil. Glasen i Högom är nedlagda under 500-talet vilket antyder att man njutit länge av drycker ur dem.

Sidansvarig: mats.roslundark.luse | 2023-07-05