Projektets organisation och medverkande

För att kunna undersöka hallen har vi satt samman en grupp av arkeologer och specialister med hög kompetens:

En grupp rådgivande forskare med internationell förankring har knutits till projektet:

Sidansvarig: mats.roslundark.luse | 2024-06-13