Uppåkrastudier 2

Innehåll

 • Hanna Dahlström, Skärvor från Uppåkra. En analys av ett keramik material.
 • Emma Ramstedt, Keramikmaterialet från Hötofta 18:3 - spåren efter en "vanlig" boplats från romersk järnålder.
 • Hanna Dahlström och Emma Ramstedt, Uppåkras och Hötoftas keramik. En jämförelse av två keramikmaterial.
 • Erika Räf och Ole Stilborg, En enstaka skärva och ett helt hantverk!
 • Jonas Paulsson, Metalldetektering och Uppåkra. Att förhålla sig till ett detektormaterial.
 • Andre Branca, Bertil Helgesson, Birgitta Hårdh och Mimmi Tegner, Detektorfunna föremål från järnåldern. Översikt av materialet vid årsskiftet 1998/1999.
 • Berta Stjernquist, Glass from Uppåkra: A Preliminary Study of Finds and Problems.
 • Ulla Silvegren, Mynten från Uppåkra.
 • Johanna Bergqvist Spår av religion i Uppåkra under 1000 år.
 • Birgitta Hårdh, Offerfynd på Uppåkraboplatsen?
 • Birgit Arrhenius, De likarmade spännena från Vendeltid funna på Uppåkraboplatsen.
 • Birgitta Hårdh, Näbbfibulan - ett vendeltida vardagsspänne.
 • Andre Branca Fågelfibulor - en exklusiv grupp.
 • Margrethe Watt, Guldgubber og patricer til guldgubber fra Uppåkra.
 • Bertil Helgesson, HELGE- ett spår av en tidig kristen mission i Uppåkra?
 • Johan Callmer, Vikingatidens likarmade spännen.
 • Torsten Capelle, Zwei wikingische Modeln aus Stora Uppåkra.
 • Mimmi Tegner, Uppåkra under sen vikingatid.
 • Ingrid Gustin, Vikter och varuutbyte i Uppåkra.
 • Jörn Staecker Das Enkolpion von Stora Uppåkra.
 • Mats Anglert och John Huttu, Det medeltida Uppåkra och detektorfynden.
titelsida på Uppåkrastudier 2: skulptur av ett djur
Sidansvarig: mats.roslundark.luse | 2023-06-10