Juni 2024

Skyddande amuletter, symboliska gåvor vid giftermål eller tecken för specifika gudar? Vad har du själv för tankar om dessa gåtfulla miniatyrsvärd?

Veta mera? Här kan ni läsa om miniatyrer från Uppåkra och övriga Europa:

Torsten Capelle. 2003. Fünf Miniaturen. Uppåkrastudier 9.

Leszek Gardela. 2021. Miniature swords in the Viking Age. Acta Archaeologica, 92.

Erika Rosengren. 2010. Miniatyren – ingen småsak. En presentation av en alternativ tolkning till vapen- och redskapsminiatyrer i Uppåkra. Uppåkrastudier 11.

I dessa artiklar får ni tips i litteraturlistorna om flera andra forskares tankar om de fascinerande miniatyrerna.

Nästan hela gänget från undersökningen gjorde en exkursion till andra sidan Öresund. Sagnlandet Lejre är ett omtyckt utflyktsmål nära Roskilde (https://sagnlandet.dk). Vårt främsta mål var att uppleva kungahallen som byggts i full skala. Som arkeolog är man van att se byggnader som stolphål och platta golv. I Lejres kungahall förstår man mäktigheten direkt. Takhöjden, dekorerna i inredningen, högsätena och borden för krigarna blir genast levande. En vendelhjälm från svearna och en imponerande björnpäls ger en känsla av prakten i hallen.

I närheten finns en gård från äldre järnåldern med ett offerkärr. Koskallarna och lerkärlen nedsatta i det grunda vattnet gav oss en bild av hur Vesums- och Gullåkra mossar sett ut under samma tid. Offer som kan ha lagts ner i Midsommartid!

Under juni månad har undersökningarna fortsatt i hallens östra del. Vid ingången i sydöst där vi tidigare hittat en människokäke dök det upp ett miniatyrsvärd i lagren. Miniatyrvapen är sällsynta, men Uppåkra kan uppvisa åtta miniatyrer med detta nya fynd. Miniatyrsvärdet är det femte från platsen. Andra miniatyrer är två lansar och en bygelsax. Betydelsen bakom dessa intressanta fynd är svår att fånga. Vi fascineras alla av små, små saker som liknar vardagens ting. Allt från souvenirer som Frihetsgudinnan till inredningar för dockskåp skapar världar som är flyttbara och symbolladdade. Miniatyrer är alltid representanter för något större föremål med tydlig funktion och symbolik. Vi känner till torshammare som vikingatidens människor bar. Vad betyder då dessa svärd, lansar och bygelsaxar?

Miniutgåvor av vardagliga ting användes under en lång tid i Europa. Redan under förromersk järnålder smyger de sig långsamt fram, och ökar i antal under romersk järnålder. Skandinaviska fynd är främst från 500- till 700-tal (folkvandrigstid-vendeltid), men det finns också svärdsfynd från vikingatiden. Miniatyrsvärdet som just hittats i den sydöstra ingången i hallen kan vara en tidig deponering, från folkvandringstid.

Torsten Capelle skrev om de miniatyrsvärd som hittats fram till år 2003 i serien Uppåkrastudier. Han menade att dessa var skyddsamuletter som han daterar till perioden 300- 500-tal. Erika Rosengren lade till två nya fynd i en artikel från 2010. Miniatyrer är vanliga i kvinnogravar.  Hon tolkar dem som ersättare för tidigare fullskaliga vapengåvor till kvinnor när de införlivades i sin makes familj. In en artikel från 2021 tolkar Leszek Gardeła de vikingatida miniatyrsvärden som mer än amuletter. Han ser dem som stärkande för individen, eftersom svärden saknar skida och är ”dragna”, redo att användas.

Under juni månad har det vetenskapliga rådet besökt undersökningen. Det är betryggande att ha kloka kollegor som kan komma med råd. Denna gång var det Claus Feveile från Ribe, Magnus Lundgren som är föreståndare för SciLifeLab i Uppsala och Mats Rundgren från C14-labbet vid kvartärgeologi i Lund som hade möjlighet att komma. Under dagen de var hos oss fick vi alla möjlighet att diskutera metoder och tolkningar.

Sidansvarig: mats.roslundark.luse | 2024-06-24