Uppåkrastudier 4

Innehåll

 • Maria Lindell, Utgrävningar i Uppåkra – en översiktlig beskrivning av de inledande utgrävningarna utförda under åren 1996-1998.
 • Mats Anglert & Petter Jansson, Kyrkplatsen i Uppåkra – undersökningarna 1997–1999.
 • Susanne Lorra, Stefan Kroll & Dirk Thomsen, Geophysical Investigations at the Uppåkra Site (Sweden).
 • Torleif Dahlin, Resistivity survey at Stora Uppåkra, Sweden.
 • Emily Mercer & Armin Schmidt A magnetometer survey of an Iron Age settlement site at Uppåkra, Skåne, Sweden.
 • Roberto Grassi, Geofysiska mätningarna vid Uppåkra.
 • Lena Nilsson, Benmaterialet från Uppåkra 98:2 – preliminära resultat.
 • Annica Cardell, Tafonomi, sill, sållning och slump.
 • Mats Regnell, Gård, åker och äng – den centrala platsens triviala bas.
 • Ole Stilborg, Keramiken i centrum. Keramik som indikator på centralplatsstatus.
 • Andrej V. Shamanaev, Reused Pottery Fragments as a Focus of Functional Analysis Life after Death – An Example from Uppåkra.
 • Peter Kresten, Eva Hjärthner-Holdar & Hans Harryson Metallurgi i Uppåkra: Smältor och halvfabrikat. Marja Erikson En väg till Uppåkra.
 • Bengt-Åke Samuelsson, Kan gravar spegla vägars ålder och betydelse? Ett exempel från Söderslätt i Skåne.
framsida på Uppåkrastudier 4
Sidansvarig: mats.roslundark.luse | 2022-06-10