lu.se

Uppåkra – ett skånskt järnålderscentrum med europeisk kontaktyta

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Gruppen för Uppåkraforskning

Många arkeologer har arbetat med Uppåkra. De första spadtagen togs med Bror - Magnus Vifots undersökningar 1934. Främst förknippas de stora insatserna från 1996 till idag med professorerna Lars Larsson och Birgitta Hårdh som tillsammans med flera kollegor upprätthållit arbetet. En forskargrupp skapades 2012 för att behålla kunskap och kontinuitet. I gruppen ingår :

 

Från Lunds universitet:

Torbjörn Ahlström (historisk osteologi)

Nicolò Dell’Unto (digital arkeologi)

Birgitta Hårdh (professor emerita arkeologi)

Per Karsten (Historiska Museet vid Lunds universitet och arkeologi)

Lars Larsson (professor emeritus arkeologi)

Mikael Larsson (arkeobotaniker)

Jerry Rosengren (Historiska museet vid Lunds universitet och arkeologi)

Mats Roslund (historisk arkeologi)

Andreas Svensson (doktorand arkeologi)

 

Från projektet "Nyckeln till Uppåkra" Lunds universitet medverkar även:

Lena Nilsson (projektassistent osteologi)

Birgitta Piltz Williams (projektassistent arkeologi)

Paul Eklöv Petersson (projektassistent digital dokumentation).

 

Från Arkeologerna- Statens Historiska Museum :

Magnus Artursson (arkeologi)

Håkan Aspeborg (arkeologi)

Per Lagerås (paleoekologi)

Ola Magnell (osteologi)

Bengt Söderberg (arkeologi)

 

FORSKNINGSSTRATEGI

Delprojekt 1. Kvalitetssäkra arkeologiskt dokumentationsmaterial, med digital fototeknik dokumentera föremålsfynden från de arkeologiska undersökningarna samt föra samman dessa två till en forskningsdatabas. Riksbankens Jubileumsfonds satsning på Infrastruktur för forskning stödjer projektet "Nyckeln till Uppåkra- digitalisering av ett unikt arkeologiskt kulturarv" med drygt 5 miljoner kronor. Projektet pågår under åren 2015 till 2018.

 

Delprojekt 2. Fortsatta arkeologiska undersökningar i Uppåkra inom ramen för institutionens årliga seminarieundersökningar. Medel söks även för ett större tvärvetenskapligt och internationellt forskningsprojekt; "The Persistent Peers- Resilience and Change in Iron Age and Medieval Uppåkra". Ett första steg inom ett sådant samlat projekt är att undersöka den hallbyggnad som hittats väster om tempelbyggnaden i Uppåkra. Samtidigt fortsätter samarbetet med Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology i Wien för geofysiska undersökningar och analyser.

 

Delprojekt 3. Visualisering och levandegörande av kunskap och forskning från Uppåkra. Detta är ett museiprojekt med syfte att föra ut resultaten till medborgare och besökare i utställningar på Historiska Museet vid Lunds universitet. Digitala visualiseringstekniker kommer att bli synnerligen viktiga i kommunikationen av kunskap och upplevelser.

Parallellt med undersökningarna i Uppåkra pågår även samarbete med den pedagogiska verksamheten vid Uppåkra Arkeologiska Center.