Gruppen för Uppåkraforskning

Många arkeologer har arbetat med Uppåkra. De första spadtagen togs med Bror - Magnus Vifots undersökningar 1934. Främst förknippas de stora insatserna från 1996 till idag med professorerna Lars Larsson och Birgitta Hårdh som tillsammans med flera kollegor upprätthållit arbetet. En forskargrupp skapades 2012 för att behålla kunskap och kontinuitet. I gruppen ingår :

Från Lunds universitet:

Torbjörn Ahlström (historisk osteologi)

Nicolò Dell’Unto (digital arkeologi)

Birgitta Hårdh (professor emerita arkeologi)

Per Karsten (Historiska Museet vid Lunds universitet och arkeologi)

Lars Larsson (professor emeritus arkeologi)

Mikael Larsson (arkeobotaniker)

Jerry Rosengren (Historiska museet vid Lunds universitet och arkeologi)

Mats Roslund (historisk arkeologi)

Andreas Svensson (doktorand arkeologi)

Från Arkeologerna- Statens Historiska Museum :

Magnus Artursson (arkeologi)

Håkan Aspeborg (arkeologi)

Per Lagerås (paleoekologi)

Ola Magnell (osteologi)

Bengt Söderberg (arkeologi)

Från Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center:

Katarina Carlsson (ordförande i Vetenskapliga Rådet)

FORSKNINGSSTRATEGI

Delprojekt 1. Kvalitetssäkra arkeologiskt dokumentationsmaterial, med digital fototeknik dokumentera föremålsfynden från de arkeologiska undersökningarna samt föra samman dessa två till en forskningsdatabas. Riksbankens Jubileumsfonds satsning på Infrastruktur för forskning stödjer projektet "Nyckeln till Uppåkra- digitalisering av ett unikt arkeologiskt kulturarv" med drygt 5 miljoner kronor. Projektet pågår under åren 2015 till 2018.

Delprojekt 2. Medel söks från statliga forskningsaktörer för ett större tvärvetenskapligt och internationellt forskningsprojekt; "Among Gods, Warriors and Húsfreyjur- Unlocking the Uppåkra Iron Age Community". Målet med detta projekt är att använda de föremål och ekofakter som redan dokumenterats på platsen. Perspektivet som anläggs behandlar frågan om hur vi kan förstå platsens uppkomst, dess inre förändring över tid men likväl stadiga kontinuitet. Forskningsstrategierna under 1980- och 1990-talen samlades runt frågan om hur regioner under järnåldern kunde samlas till allt större territoriella enheter. Det danska projektet "Fra Stamme til Stat" var ett sådant, liksom det första projekt som tog tag i Uppåkra; "Samhällsstrukturen i Sydsverige under järnåldern". Det nuvarande planerade projektet syftar till att analysera och syntetisera de föremål, ekofakter och lämningar som tagits fram under 1990- och 2000-talen. Perspektivet är inriktat mot platsens unika långa historia som agrar domän med ett residens bestående av hall och kulthus. Hur skapade men en gemenskap som upprätthöll platsens politiska och religiösa lyskraft under århundraden? Hur hanterades det inre och yttre sociala och ekologiska trycket?

Delprojekt 3. Fortsatta arkeologiska undersökningar i Uppåkra inom ramen för institutionens årliga seminarieundersökningar. Samtidigt behövs en större instas på den centrala platån inom bosättningen. Projektet "Hallen på Höjden- dynastiers residens och domän" inriktar sig på att undersöka den hallbyggnad som hittats väster om kultbyggnaden i Uppåkra. Hallen skall ses som den ena viktiga byggnaden tillsammans med kulthuset. De båda tillsammans utgör den dualitet som bar upp tankevärlden i de germanska stammarnas gemenskap. De kraftiga kulturlagren skall undersökas med de senaste naturvetenskapliga metoder, som digital dokumentation, mikroforfologisk analys av lagren, synkrotronljus, osteologiska metoder samt paleobotanik. Samtidigt fortsätter samarbetet med Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology i Wien för geofysiska undersökningar och analyser.

Delprojekt 4. Visualisering och levandegörande av kunskap och forskning från Uppåkra. Detta är ett museiprojekt med syfte att föra ut resultaten till medborgare och besökare i utställningar på Historiska Museet vid Lunds universitet. Digitala visualiseringstekniker kommer att bli synnerligen viktiga i kommunikationen av kunskap och upplevelser.

Parallellt med undersökningarna i Uppåkra pågår även samarbete med den pedagogiska verksamheten vid Uppåkra Arkeologiska Center.

Fågelfibula. Vendeltid.
Fågelfibula. Vendeltid.
Spänne i Borrestil. Vikingatid.
Hänge i Terslevstil. Vikingatid.
Rundspänne i Borrestil. Vikingatid.
Sidansvarig: mats.roslundark.luse | 2021-04-09