lu.se

Uppåkra – ett skånskt järnålderscentrum med europeisk kontaktyta

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Uppåkraforskning, rapporter och bilder

Under årens lopp har rapporter och forskningsresultat från undersökningarna i Uppåkra blivit publicerade. Här hittar ni rapporter med resultat från seminarieundersökningar, samt artiklar publicerade i olika tidskrifter och antologier.

Undersökningarna under tidigt 2000-tal. Schaktytor och tempelbyggnaden markerad. Bild; Erika Rosengren.

Templet i Uppåkra. Lergolv och härd från en av faserna.